GİRİŞ

Gelişen Orman Ürünleri ve Ağaç Sanayii sektöründe makina gücüne ihtiyaç gitgide artmakta, insan gücüne duyulan ihtiyaç ise azalmaktadır.

Bu doğrultuda sayısız yeni projeler ve makinalar üretilmekte, yeni sistemler kurulmaktadır. İnsan gücüne ihtiyacı azaltan, verimliliği arttıran Transfer Sistemleri de bunun bir örneğidir. Dört farklı ana elemandan oluşan bu sistemler, üreticiyi kaliteli ürünü daha hızlı üretmek, ilerilere taşımak, sürekliliği sağlamak için tasarlanmıştır.

Transfer Sistemleri dört ana başlık altında toplanmaktadır: Konveyörler, Taşıma Arabaları, Besleme & Toplama Makinaları, Hidrolik Platformlar.

Konveyörler

Hem üzerindeki yükü barındırmak hem de bir konumdan diğerine aktarmak için kullanılan basit makinalardır. Gelişen endüstride insan gücüne olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltmaktadır.

RULOLU KONVEYÖRLER

Transfer Sistemlerinin en önemli Parçasıdır. Ürünlerin transfer edilmesi, konveyör üzerine yerleştirildikten sonra insan gücü yardımıyla kinetik hareket verilerek gerçekleşir. Yerçekimi (Gravity) rulolar sayesinde fazladan bir enerji gerektirmediğinden oldukça ekonomik ve kullanışlıdır.

BANTLI KONVEYÖRLER

Rulolu Konveyörlerin aksine manuel olarak kontrol gerektirmez. Çoğunlukla tekstil ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır. Elektrik ile çalışır. Zemine monte edilmiş bir ayak butonu veya konveyör yakınındaki bir kumanda paneli ile kontrol edilir.

HAFİF KONVEYÖRLER

Hafif malzemelerin taşınmasında kullanılır. Herhangi bir besleme, itme-çekme, veya tahrik sistemi yoktur.

Taşıma Arabaları

Fabrika içindeki üretimi rahatlatmak, transfer sistemlerini daha kullanışlı ve etkin bir hale getirmek için tasarlanmışlardır.

PLATFORMLU RAYLI TAŞIMA ARABALARI

Fabrika içerisindeki işlenmiş malzemenin bir konveyörden diğerine veya bir asansöre geçişini sağlayan bir makinadır. Transferin gerçekleşmesi için kontrol paneli üzerinden ileri-geri, yukarı-aşağı düğmeler ile kontrol edilir.

SERBEST TAŞIMA ARABALARI

Ürünlerin konveyörlere veya herhangi bir yükleme asansörüne aktarılması için kullanılır. Tekerlekli olduğundan aktarma yapmak için fazladan işlem gerektirmez. Kullanımı da oldukça kolaydır.

DAİRESEL TAŞIMA ARABASI

İşletme içerisindeki ürünlerin farklı açılara döndürülmesine yarayan bir transfer sistemi elemanıdır. Diğer taşıma arabalarına benzer raylar üzerinde kinetik hareket gerektirir.

Besleme & Toplama Asansörleri

İşlenecek malzemenin ulaştığı en son transfer sistemi parçasıdır. Aşağı-yukarı doğru hareketle parçaların makinaya ulaşmasına yardımcı olur.

BESLEME ASANSÖRLERİ

İki farklı Besleme Asansörü bulunmaktadır. Bunlardan birisi yarı otomatik besleme asansörü diğeri ise tam otomatik besleme asansörüdür. Yarı otomatik besleme asansöründe parçaların manuel beslenmesi gerekirken tam otomatik besleme asansöründe ise böyle bir işleme ihtiyaç yoktur. Parçalar özel yazılım ve donanım sayesinde makinanın gerekliliği kadar kendilinden beslenir.

VAKUMLU BESLEME ÜNİTESİ

Hidrolik platform ile elle beslenen makinlerin işlediği hafif ağaçların transfer edilmesinde kullanılan bir makinedir. Elektrik, hidrolik veya pnömatik takviyelidir. Sistemli, girdisi-çıktısı belli ve daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

TOPLAMA ASANSÖRLERİ

İşlenmiş malzemelerin kolay taşınması için düzgün istif yapan bir makinadır. Manuel kontrol gerektirmez, işleyen makinadan çıkan malzemeyi olduğu gibi alır ve istife otomatik bir şekilde yerleştirir. Ölçüleri malzemeyi işleyen makinaya göre değişiklik gösterebilir. Dakika başına ürün istifi arttırılabilir veya azaltılabilir.

TAM OTOMATİK TOPLAYICI & İSTİFLEYİCİ

Kapı üretiminde kullanılan çoklu dilme makinasının çıkışına otomatik toplayıcıdır. Herhangi bir manuel işlem gerektirmez.

Hidrolik Platformlar

Fabrika içindeki ağır yükün taşınmasında kullanılan hidrolik beslemeli asansörlerdir. Ölçüleri ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.